Stroomverdeler zonnepanelen

Het Solar Smart Grid systeem maakt het mogelijk om zonnestroom te verdelen naar individuele woningen binnen een wooncomplex. Doordat stroom achter de meter geleverd wordt, is voldaan aan de voorwaarde van “salderen voor kleinverbruikers”. Door deze regeling wordt het meeste verdiend per geproduceerde kWh. Hoe salderen werkt en waarom dit voor kleinverbruikers meer oplevert leest u hieronder.

Salderen

Salderen is een regeling die in leven is geroepen om een investering in zonnepanelen financieel aantrekkelijker te maken. Bewoners kunnen zelf energie opwekken met bijvoorbeeld eigen zonnepanelen. Een deel van de opgewekte energie verbruikt u zelf direct in eigen huis. De rest van de opgewekte energie levert u terug aan het energiebedrijf. Echter komt het ook voor dat de zon niet schijnt en uw zonnepanelen geen of te weinig energie leveren. De energie die u dan nodig heeft, wordt geleverd door uw energiebedrijf. De hoeveelheid stroom die u jaarlijks moet betalen, is de stroom die aan u geleverd wordt door uw energiebedrijf minus de hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom van uw zonnepanelen. Dit principe heet salderen en maakt zonne-energie financieel aantrekkelijk.

Maximaal elektriciteitstarief voor kleinverbruikers

Er bestaan aanzienlijke verschillen in de stroomkosten die betaald worden per kWh. Dit verschil wordt veroorzaakt door staffels in de energiebelasting en de ODE heffingen. Hoe hoger uw stroomverbruik, des te minder belasting u betaalt per kWh.

Opbouw van stroomtarieven

(2017)

Over het algemeen vallen huishoudens binnen de groep kleinverbruikers (0 – 10.000 kWh). Voor de centrale voorzieningen in een wooncomplex is het stroomverbruik vaak aanzienlijk groter (10.000 – 150.000 kWh). Dit betekent dat de kosten per kWh een stuk lager zijn. Kortom, door het verschil in energiebelasting betalen huishoudens het maximale tarief per geconsumeerde kWh.

Hoogste besparing op energiekosten

Om zoveel mogelijk te besparen op uw energiekosten, is het voordelig om de stroom waarvoor u het meeste betaalt per kWh zélf te produceren. In een wooncomplex kan er dus aanzienlijk meer bespaard worden door de zonnestroom te leveren aan afzonderlijke woningen in plaats van aan de centrale voorzieningen. Hierdoor wordt de businesscase voor zonne-energie aantrekkelijker en profiteren bewoners maximaal van de zonnepanelen.

Aanmelden op onze nieuwsbrief?